25. saziv Skupštine Crne Gore

Grafički prikaz poslanica i poslanika (na dan 31. Jul 2013 godine)

 25-statistika


Obrazovna struktura poslanica i poslanika (na dan 31. jul 2013. godine)

 Školska sprema

Broj

Doktor

10

Magistar

5

Visoka

62

Viša

3

Srednja

1

Ukupno

81

Starosna struktura poslanica i poslanika (na dan 31. jul 2013. godine)

Godine starosti

Broj

20–30

1

31–40

12

41–50

28

51–60

30

61–70

10

Ukupno

81

Statistički podaci:

pdfŚednice drugog redovnog zasijedanja u 2013. godini

pdfŚednice prvog redovnog zasijedanja u 2013. godini

24. saziv Skupštine Crne Gore

pdfTabelarni prikaz

pdfGrafički prikaz

Partije

pdfDemokratska partija socijalista (DPS)

pdfSocijaldemokratska partija (SDP)

pdfSocijalistička narodna partija (SNP)

pdfNova srpska demokratija (NOVA)

pdfPokret za promjene (PzP)

pdfBošnjačka stranka (BS)

pdfDUA, Forca, Demokratski savez u Crnoj Gori - Albanska alternativa i Perspektiva

Aktivnosti u 2009

pdfTabelarni prikaz

pdfGrafički prikaz