Aktivnosti radnih tijela

jul 27, 2018

Održana 41. sjednica Administrativnog odbora

Objavljeno u: Administrativni odbor

Odbor utvrdio  Predlog odluke za  izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
jul 27, 2018

Održana 31. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio  jedan amandman na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore
jul 27, 2018

Održana 50. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana dva amandmana i predložena četiri člana Savjeta Centralne banke Crne Gore