Two items of the agenda considered

Održano konsultativno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića i ministra prosvjete dr Damira Šehovića, na temu: „Fizičko kažnjavanje djece i vršnjačko nasilje“

Three items of the agenda considered

Friday, 23 February 2018 17:36

Joint Meeting of three committees

The First Joint Meeting of the Committee on Health, Labour and Social Welfare, the Committee on Political System, Judiciary and Administration, and the Gender Equality Committee was held

Three items of the agenda considered

Two items of the agenda discussed

Three items of the agenda considered

Page 9 of 12