Povod za posjetu bila je namjera članova Odbora da se upoznaju sa načinom organizacije i funkcionisanja Bolnice, kao i uslovima boravka pacijenata u toj zdravstvenoj ustanovi

Konsultativno saslušanje na temu: Položaj i socio-ekonomski status zdravstvenih radnika u Crnoj Gori“

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Two amendments to the Proposal for the Law on Restriction of the Usage of Tobacco Products considered

Amendment to the Proposal for the Law on Restriction of the Usage of Tobacco Products considered

The Committee considered a proposal for law

Page 5 of 15