The Committee on Tourism, Agriculture, Ecology and Spatial Planning has considered the Proposal for the Decision on Adopting Amendments to the State Location Study “Sector 36”.

Održano konsultativno saslušanje - rasprava na temu: „Trenutno stanje segmenata životne sredine rijeke Tare“

The Committee has considered a Proposal for the Decision and submitted amendments to the Proposal for the Law on Amendments to the Law on Tourism and Hospitality Industry

The Committee has considered amendments to the Proposal for the Law on Amendments to the Law on Tourism Organisations

Odbor podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Članica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Ana Nikolić, prisustvovala je Šestoj dunavskoj parlamentarnoj konferenciji, koja se održava u Bukureštu, u Rumuniji.

Ms Ana Nikolić, MP, will take part in the Sixth Danube parliamentary conference, to be held in Bucharest, Romania

 

The interlocutors discussed Negotiation Chapter 27 - Environment and climate change

Page 5 of 13