Monday, 11 November 2019 18:37

Održana 65. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održano Konsultativno saslušanje na temu: „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

Na današnjoj sjednici održano je Konsultativno saslušanje (rasprava) na temu: „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

Sjednici su prisustvovali predstavnici: Ministarstva održivog razvoja i turizma, Zajednice opština Crne Gore i Inženjerske komore Crne Gore.

Tokom rasprave, ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma, upoznali su da je pripremljen 3D orto-foto snimak koji je dostuoan na internet stranici Ministasrtva održivog razvoja i turizma. Upoznali su Odbor sa brojem podnijeti zahtjeva za legalizaciju objekata, brojem donijetih i sprovedenih rješenja o uklanjanju objekata, brojem izdatih i oduzetih licenci. Istaknuto je da potpuno zadovoljstvo u primjeni Zakona mora izostati zbog kadrovske nepopunjenosti organa inspekcijskog nadzora, ali da time implementacija Zakona nije ugrožena. Ukazano je na transparentnost u donošenju prostorno-planske dokumentacije i naglašeno da lokalne samouprave imaju svoju ulogu u planiranju. Pojasnili su procedure za donošenje prostorno-planske dokumentacije. Upoznali su sa novim rješenjima koji se odnose na uslove za izdavanje licenci za revidente.

Predstavnici Inženjerske komore su upoznali Odbor sa rezultatima sastanaka koje su imali sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i spremnošću da rade na obučavanju inženjera koji su članovi Inženjerske komore, radi unapređenja znanja i vještina i zadržavanja mladih inženjera.    

Predstavnici Zajednice opština su ukazali da koncepcijski podržavaju Zakon. Upoznali su sa predlogom rješenja da se za određene objekte ne naplaćuje komunalni doprinos ili da bude prilagođen gabaritima objekta. Iskazali su zadovoljstvo bržim, jeftinijim i kvalitetnijim planiranjem i ocijenili pozitivnim iskustvo u procesu legalizacije. Istakli su da treba jačati inspekcijski nadzor.

Tokom diskusije je bilo riječi o bespravnoj gradnji na području maslinjaka u Bažbuljuku, Ulcinj, koji je prošle godine uništen u požaru, potrebi jačanja međuinstitucionalne saradnje, usaglašenosti propisa koji regulišu ovu oblast, produženju rokova za donošenje Prostornog plana Crne Gore i Plana generalne regulacije, unapređenju procesa građenja i preciznijeg definisanja terina „složeni građevinski objekti“, troškovima koje proizvodi rušenje bespravno sagrađenih objekata, edukaciji na svim nivoima i edukaciji građana u cilju kvalitetnije primjene Zakona.