Wednesday, 30 October 2019 15:56

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost učestvovala na Regionalnom sastanku Peking +25

Ženeva,  29. i 30. oktobar 2019. godine

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak učestvovala je na Regionalnom sastanku Peking +25 Ekonomske komisije za Evropu (UNECE), koji je održan u Ženevi, Švajcarska 29. i 30. oktobra.

Cilj sastanka je razmatranje sprovođenja Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, kao i zaključaka sa 23. Specijalne sesije Generalne Skupštine, te napretka ostvarenog po pitanju postizanja rodne ravnopravnosti I osnaživanja žena predviđenih Agendom 2030.

U okviru panela Ključni trendovi u oblasti rodne ravnopravnosti u UNECE regiji, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka predstavio je napredak Crne Gore postignut u prethodnom periodu.  

Tokom diskusije na panelu predstavljena su ključna dostignuća u 12 kritičnih oblasti Pekinške platforme za akciju i njihov presjek u odnosu na Ciljeve održivog razvoja (SDG) u šest sveobuhvatnih oblasti: inkluzivni razvoj, zajednički prosperitet i dostojan rad, iskorjenjivanje siromaštva, socijalna zaštita, sloboda od nasilja, stigme i stereotipi, učešće, odgovornost i orodnjene institucije, mirna i inkluzivna društva i očuvanje životne sredine, zaštita i rehabilitacija.

Na sastancima održanim u okviru programa predstavnice Ženske političke mreže predstavile su rezultate svog rada u prethodnom periodu.