Wednesday, 02 October 2019 11:45

Održana 37. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor je na danas održanoj sjednici, razmotrio Akcioni plan za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019 – 2022), koji je donijela Vlada, a pripremilo Ministarstvo odbrane.

Akcioni plan za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019 – 2022) – Program sprovođenja 2019-2020. se oslanja na strukturu prvog koji je Vlada Crne Gore usvojila 2017. godine i ima za cilj da obuhvati i razradi tri ključna strateška cilja za primjenu  područja za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN 1325 i njoj pratećih rezolucija, i to: povećanje učešća žena u odlučivanju i mirovnim procesima; zaštita žena i djevojaka u konfliktnim zonama; integracija rodne perspektive i rodnog obrazovanja u mirovne operacija, kao i područje mehanizama za primjenu Rezolucije SB 1325 i njoj pratećih rezolucija

Sjednici su prisustvovali Mihailo Volkov, direktor Direktorata za ljudske resurse i Milka Glomazić, samostalna savjetnica u Ministarstvu odbrane.

U okviru tačke Tekuća pitanja, dogovorene su aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu.