Monday, 28 January 2019 13:25

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost na regionalnom sastanku u Zagrebu

Sastanak nacionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i Balkanske regije, 25. i 26. januar 2019. godine

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, učestvovala je na dvodnevnom regionalnom sastanku nacionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i Balkanske regije, koji je održan 25. i 26. januara, u Zagrebu.

Tokom sastanka razgovarano je o aktivnostima na izradi osnovne studije o rodnim politikama u zemljama Zapadnog Balkana; saradnji na polju rodne ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na status institucionalnih mehanizama na nacionalnom nivou Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, izradi lokalnih akcionih planova za postizanje rodne ravnopravnosti, kao i uspostavljanju saradnje sa međunarodnim organizacijama.  

U radu sastanka učestvovali/e su predstavnici/ce institucionalnih mehanizama na nacionalnom nivou Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Sastanak su otvorile Pravobraniteljica za ravnopravnost polova Hrvatske Višnja Ljubičić i direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić.