Thursday, 19 September 2019 15:16

Predstavnici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport posjetili Srednju mješovitu školu u Golubovcima

Odbor se upoznao sa prioritetima i ciljevima razvoja opšteg srednjeg i srednjeg stručnog obrazovanja

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović, članica Odbora Branka Tanasijević i Mihailo Anđušić, kao zainteresovani poslanik, posjetili su Srednju mješovitu školu u Golubovcima i sastali se sa direktorom pomenute škole Zoranom Klikovcem i njegovim saradnicima.

Posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja Odbora sa prioritetima i ciljevima razvoja opšteg srednjeg i srednjeg stručnog obrazovanja u Crnoj Gori.

Direktor Klikovac je, tokom posjete i obilaska Škole, predstavnike Odbora upoznao sa činjenicom da je ova obrazovna ustanova započela sa radom 2. septembra 2019. godine, te da se radi o novoizgrađenom objektu namijenjenom za smještaj 750 učenika, a koji se sastoji iz četiri lamele u kojima se nalazi 12 učionica opšte namjene, dva posebna kabineta za preduzetništvo i informatiku, laboratorija i ostali kabineti. Takođe, predstavnici Odbora su imali priliku da obiđu školsku sportsku salu, najveću te vrste u Crnoj Gori, sa 480 sjedećih mjesta, namijenjenom za školske aktivnosti, ali i za ostale sportske sadržaje koji su vezani za dvoranske sportove.

Direktor Klikovac sa saradnicima je, takođe, upoznao predstavnike Odbora da Školu, u tekućoj školskoj godini, pohađa 85 učenika, koji imaju priliku da se obrazuju za četvorogodišnje programe: opšti smjer gimnazije, ekonomski tehničar i poljoprivredni tehničar, kao i trogodišnje programe: kuvar, konobar i frizer. Praktična nastava za učenike stručnog obrazovanja organizovana je na teritoriji Zete i Podgorice, dok su u pripremi protokoli o saradnji sa zemljama iz regiona i inostranstva, što podrazumijeva mogućnost razmjene đaka i nastavnika i obavljanje praktične nastave van Crne Gore.

Tokom sastanka, naglašeno je da će Škola svoju obrazovno-vaspitnu misiju realizovati u skladu sa savremenim politikama i standardima u oblasti obrazovanja, sa akcentom na povećanje interesovanja učenika za izbor srednje stručne škole za sve one koji imaju talenat za brojne programe koje ova škola nudi. Pored navedenog, razgovaralo se i o problemu neusklađenosti obrazovnih sistema sa potrebama tržišta rada i velikom broju deficitarnih zanimanja u Crnoj Gori, pa je otvaranjem nove škole, koja nudi mogućnog stručnog obrazovanja učenika, učinjen značajan doprinos razvoju ovog segmenta obrazovanja. Naime, stručne škole učenicima nude brojne mogućnosti, ali im garantuju i brzo zaposlenje i dobru zaradu.

Na kraju sastanka, poslanici su izrazili veliko zadovoljstvo zbog susreta koji je ocijenjen izuzetno korisnim i najavili su jačanje saradnje u narednom periodu. Takođe, predsjednik Odbora je istakao da bez kvalitetnog obrazovanja nema ni kvalitetnog društvenog napretka i izrazio spremnost članova Odbora da se, kroz različite forme djelovanja, uključe u promociju stručnih obrazovnih programa i podsticanju učenika da njihov izbor budu deficitarna zanimanja, odnosno srednje stručne škole, koje će im u budućnosti omogućiti brže zaposlenje.