The Committee supported two proposals for laws 

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Razmotren Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Page 3 of 16