Thursday, 22 November 2018 16:00

Održana 52. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotren Predlog zakona o državnoj upravi i 14 amandmana

Na danas održanoj 52. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je razmotrio i većinom glasova podržao Predlog zakona o državnoj upravi, koji je podnijela Vlada Crne Gore.

Odbor je, takođe, razmotrio amandmane (14) na ovaj predlog zakona i većinom glasova podržao amandmane 1 i 2 kao i preformulisane amandmane 3, 4 i 5 poslanika: Nikole Rakočevića, Borisa Mugoše, Željka Aprcovića i Jovanke Laličić.
Amandmani (8) poslanika mr Raška Konjevića i dr Draginje Vuksanović Stanković nijesu dobili potrebnu većinu.
Na ovaj predlog zakona podnesen je amandman Odbora.