Tuesday, 20 November 2018 15:46

Održana 51. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Podržana tri predloga zakona

Na danas održanoj 51. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je i većinom glasova podržao: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Predlog zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa i Predlog zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije, koje je podnijela Vlada Crne Gore.