Razmotren Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja i Izvještaj „Djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori“

Na 43. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode održano je Konsultativno saslušanje državne sekretarke u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Vukice Jelić, generalnog direktora Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Gorana Kuševije i direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Draga Spaića.

Članica Odbora za ljudska prava i slobode mr Branka Tanasijević učestvovala je na Konferenciji ''Porodično i partnersko nasilje nad ženama s invaliditetom u Crnoj Gori'', održanoj 24. septembra 2019. godine.

Konferencija će se održati  24. septembra, u Skupštini Glavnog grada

Thursday, 19 September 2019 18:02

Održan sastanak Duković - Radojević

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se danas sa programskim menadžerom Vestminsterske fondacije za demokratiju Ivanom Radojevićem. Sastanku je, na poziv Predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode,  prisustvovao i generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević.

Koizvjestioci u našoj državi borave u cilju prikupljanja informacija i pripreme izvještaja o aktivnostima koje je Crna Gora realizovala u pogledu ispunjavanja preporuka i obaveza definisanih Rezolucijom PSSE 2030 (2015)

The meeting was organised on the project “Creating a parliamentary network on human rights in the Western Balkans”

Proposal for the Code of Ethics for MPs considered

Page 7 of 20