Odbor za ljudska prava i slobode je na 46. sjednici razmotrio Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019 - 2024. godine i Akcioni plan za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2019. godinu.

Poslanica Ljiljana Đurašković učestvovala na okruglom stolu organizovanom u susret Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom

Članica Odbora za ljudska prava i slobode mr Branka Tanasijević učestvovala je danas na prvom sastanku Referentne grupe za evaluaciju Programa saradnje između Vlade Crne Gore i UNICEF-a (2017-2021).

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovao je danas na konferenciji na kojoj je predstavljena Analiza podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se danas sa specijalnom izvjestiteljkom UN za trgovinu ljudima, posebno ženama i djecom Marijom Gracijom Đamarinaro, u sklopu njene posjete Crnoj Gori koja traje do 8. novembra 2019. godine.

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 45. sjednici razmotrio je Strategiju manjinske politike  2019-2023. i Akcioni plan za sprovođenje Strategije manjinske politike 2019-2023, za 2019-2020. godinu i Predlog zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2020. godinu.

Page 5 of 20