Members of the Committee on Human Rights and Freedoms of the Parliament of Montenegro today have visited the Administration for Enforcement of Criminal Sanctions - juvenile detention and Women Department.

Tema: “Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru”

Cilj posjete je praćenje poštovanja prava lica lišenih slobode sa posebnim akcentom na maloljetnike

Usvojen Izvještaj o radu Odbora u 2019. i prvom kvartalu 2020. godine

Održano konsultativno saslušanje

Na sastanku razgovarano o prvim realizovanim koracima iz PLS metodologije

Razmotren Izvještaj o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

Tirana, 4. i 5. februar 2020. godine

Page 3 of 20