Expectations regarding further EU enlargement policy and cooperation of the Committee with the EP representatives expressed

Održano konsultativno saslušanje na temu izazova u pregovaračkom poglavlju 27

Predstavljeni ukupni potencijali i politika Islanda u oblasti energetike, kao i inovativna metodologija za mjerenje uticaja projekata na održivi razvoj zemlje.

Razmijenjena iskustva u odnosu na saradnju sa EU, parlamentarne inicijative i nadzor u oblasti zaštite životne sredine

Razgovarano o odnosima sa EU i dobrim praksama Islanda u zaštiti životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa

Rejkjavik, 26 - 28. novembar

Razgovarano o upravljanju lokalitetima od posebnog interesa i o uticaju kapitalnih projekata na životnu sredinu.

Page 2 of 18