Usvojeni Izvještaj o radu za 2019. godinu i Plan rada Odbora za evropske integracije za 2020. godinu  

Razgovarano o napretku i izazovima Crne Gore u procesu pristupanja EU

Expectations regarding further EU enlargement policy and cooperation of the Committee with the EP representatives expressed

Održano konsultativno saslušanje na temu izazova u pregovaračkom poglavlju 27

Predstavljeni ukupni potencijali i politika Islanda u oblasti energetike, kao i inovativna metodologija za mjerenje uticaja projekata na održivi razvoj zemlje.

Razmijenjena iskustva u odnosu na saradnju sa EU, parlamentarne inicijative i nadzor u oblasti zaštite životne sredine

Razgovarano o odnosima sa EU i dobrim praksama Islanda u zaštiti životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa

Page 2 of 18