Razmijenjena mišljenja o dosadašnjim rezultatima u procesu pregovora sa EU i njihovim uticajem na reforme institucija i društva u Crnoj Gori 

Predstavljen plan rada Odbora za period septembar – decembar 2019. godine i istaknut značaj zajedničke saradnje Odbora i NVO sektora u daljem procesu evropskih integracija

The EC’s Montenegro 2019 Report presented 

Razmotreno više dokumenata iz procesa pristupanja Crne Gore EU i razgovarano o novoj ulozi Odbora u narednoj fazi pregovora

Usvojen Deseti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracija Crne Gore u EU i dva kvartalna izvještaja za prethodnu godinu 

The relations between Montenegro and the EU and the work of the Committee on European Integration discussed with the EU Negotiation School attendees  

Njemačka će nastaviti da podržava Crnu Goru na njenom putu ka članstvu u EU, glavna je poruka u razgovorima sa njemačkim zvaničnicima.

Page 5 of 18