Posjete će biti organizovane 17. i 18. oktobra

Meetings were held with the leadership of the Municipality of Ulcinj and representatives of NGOs on the topics of managing Ulcinj Salina and biodiversity of the Salina area.

Kroz jačanje parlamentarne saradnje pružiti dodatnu podršku i vidljivost reformama u procesu pristupanja EU

Tokom posjete biće riječi o upravljanja ulcinjskom Solanom, stanju biodiverziteta na tom području, korišćenju pretpristupnih fondova EU (IPA) i realizaciji konkretnih projekata

Konsultativno saslušanje posvećeno temi napada na novinare i imovinu medija u Crnoj Gori

Istaknuta nulta tolerancija prema prijetnjama i napadima na novinare i ukazano na značaj slobode, ali i objektivnosti medija

Plava sala, 10. septembar, u 10.00 časova

Information paper on 2018 EU support programmes to Montenegro considered 

The Twenty-first quarterly report on the overall activities within the process of Montenegro’s integration in the European Union was adopted while the semi-annual reports on the implementation of the Action Plan for chapters 23 and 24 were considered

Page 4 of 18