Rejkjavik, 26 - 28. novembar

Razgovarano o upravljanju lokalitetima od posebnog interesa i o uticaju kapitalnih projekata na životnu sredinu.

Razgovarano o upravljanju otpadom, otpadnim vodama i zagađenju vazduha

Razmotreni Jedanaesti polugodišnji i Dvadeset drugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU 

Tema: „Poglavlje 27 - Jesmo li spremni za zdravu životnu sredinu po standardima Evropske unije?“

Članovi Odbora za evropske integracije upoznali goste sa unutrašnjim i spoljnopolitičkim izazovima Crne Gore na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji

Ukazivanje na suštinske probleme i izazove u ovoj oblasti je važna uloga i Skupštine Crne Gore i Odbora za evropske integracije

Održani susreti sa rukovodstvom Opštine Herceg Novi i predstavnicima nevladinih organizacija na temu upravljanja otpadnim vodama i tretiranja otpada na teritoriji Herceg Novog

Page 3 of 18