Friday, 28 June 2019 20:30

Članovi Odbora za evropske integracije učestvovali na Konferenciji „Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU“

Razmijenjena mišljenja o dosadašnjim rezultatima u procesu pregovora sa EU i njihovim uticajem na reforme institucija i društva u Crnoj Gori 

Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović i članica Odbora Daliborka Pejović učestvovali su na panelu „Šta su pregovori promijenili u crnogorskim institucijama i društvu ?“ u okviru Konferencije „Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU“ koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović kazao je da je potreban doprinos cjelokupnog društva kako bi se reforme sprovele na pravi način, jer se reforme sprovode zbog svih građana. Radunović napominje potrebu da se u procesu pregovora sa EU vodimo principom suočavanja i rješavanja problema na unutrašnjem planu, te da je potrebno baviti se promjenama u društvu na kvalitetan način kako bi bili spremni kada dođe vrijeme za prijem u EU.
Po njegovom mišljenju, primjetan je nedostatak političke volje da se suočimo sa promjenama koje Evropska unija zahtijeva od Crne Gore na njenom putu ka punopravnom članstvu.

Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović je istakao da je Odbor u proteklih sedam godina uradio dobar posao, naglašavajući da je Odbor nakon razmotrenih pregovaračkih pozicija, predstavio plan rada do kraja aktuelnog mandata, u kojem će se intezivno baviti najvažnijim poglavljima u procesu pregovora sa EU, kontrolom rada institucija, i ukazivanjem na prepreke koje usporavaju napredak u pregovorima, a pomoć u daljem radu Odbor će imati i kroz saradnju sa civilnim sektorom.

Članica Odbora Daliborka Pejović ukazala je na potrebu za konstatnim unapređivanjem rada institucija i sprovođenja reformi kako bi na pravi način prepoznali izazove koji će biti pred nama u nastavku procesa evropskih integracija. Poslanica Pejović ističe da Crna Gora ne smije biti kočnica daljem razvoju Evropske unije već da svojim primjerom ponudi dobre smjernice na putu rješavanja svih izazova. Pejović je kazala da je potrebno usaglasiti tehnički dio sa političkim u procesu pristupanja, ukazujući da izazovi unutar EU utiču i na budućnost Crne Gore kao ravnopravne članice.

Pored članova Odbora za evropske integracije panelisti su razmijenili mišljenja o dosadašnjem radu i rezultatima sudstva, Agencije za sprječavanje korupcije, saradnji institucija sa civilnim sektorom.

Na panelu „Prvih sedam godina – gdje je Crna Gora na putu ka EU?“ govorili su Nj.E. Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, i Aleksandar Drljević, glavni pregovarač Vlade Crne Gore sa EU.

Nj.E. Aivo Orav je kazao da rasprava o tome da li je Izvještaj Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori dobar ili loš, ne vodi državu u EU, te da je potrebno ubijediti članice koje su skeptične, da Crnu Goru prime u Evropsku uniju. Nj.E. Orav ističe da je ovogodišnji Izvještaj EK veoma jasan, i za svako poglavlje su istaknuta pitanja na kojima treba raditi.

Glavni pregovarač Vlade Crne Gore sa EU Aleksandar Drljević je  istakao da je Crna Gora u procesu pregovora pokazala da je dorasla istorijskom zadatku učlanjenja u Evropsku uniju i, uz stabilnu podršku građana članstvu, uspostavila sistem koji u svim oblastima daje rezultate. Drljević  je kazao da će fokus Vlade u narednom periodu biti usmjeren na dodatno jačanje crnogorskih institucija i proizvodnju konkretnih rezultata, navodeći da cijelo društvo treba da bude posvećeno realizaciji planova i aktivnosti.