Thursday, 27 June 2019 14:45

Članovi Odbora za evropske integracije održali sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija

Predstavljen plan rada Odbora za period septembar – decembar 2019. godine i istaknut značaj zajedničke saradnje Odbora i NVO sektora u daljem procesu evropskih integracija

U sklopu inicijative Odbora za evropske integracije za intenzivniju saradnju sa civilnim sektorom u daljem toku procesa pristupanja Crne Gore EU, članovi Odbora za evropske integracije održali su sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija na kojem je predstavljen plan rada Odbora za period septembar – decembar 2019. godine. Teme koje će biti u fokusu rada Odbora u ovom periodu odnose se na poglavlja 8 – Konkurencija, 10 – Informatičko društvo i mediji i 27 – Životna sredina, kao i na ključna poglavlja 23 i 24.

Predstavnici civilnog sektora su na sastanku iznijeli mišljenja i stavove o temama predloženim planom rada Odbora i ukazali na konkretne izazove sa kojima se društvo u Crnoj Gori suočava, a koja se tiču: odgovornosti rada pravosuđa i tužilaštva, korupcije i organizovanog kriminala, napada na novinare i imovinu medija, prava na adekvatno stanovanje, ljudskih prava, problema osoba sa invaliditetom i inkluzije posebno ranjivih grupa. Pozdravljena je inicijativa Odbora za saradnju sa civilnim sektorom u nadzoru nad kvalitetom pregovaračkog procesa i iskazana spremnost za zajedničke aktivnosti u narednom periodu.

Na sastanku je istaknuta važnost zajedničke saradnje i aktivnosti Odbora i civilnog sektora u sagledavanju izazova koji se suštinski odnose na reforme cjelokupnog društva, a koje se tiču procesa pristupanja Crne Gore EU i ispunjavanja obaveza za zatvaranje poglavlja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Građanske alijanse, Green Home-a, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Asocijacije za demokratski prosperitet, Centra za demokratiju i ljudska prava, Ekološkog pokreta OZON, Akcije za ljudska prava i Centra za razvoj nevladinih organizacija.