Montenegro ready for provisional closing of negotiation chapters 6 and 20

Blue Room of the Parliament of Montenegro, 13 March, 12:00

Montenegro’s Programme of Accession to the European Union for the period 2020 -2022 presented

Predstavljene prednosti i mane nove metodologije koju je predložila Evropska komisija

Usvojeni Izvještaj o radu za 2019. godinu i Plan rada Odbora za evropske integracije za 2020. godinu  

Razgovarano o napretku i izazovima Crne Gore u procesu pristupanja EU

Expectations regarding further EU enlargement policy and cooperation of the Committee with the EP representatives expressed

Održano konsultativno saslušanje na temu izazova u pregovaračkom poglavlju 27

Page 1 of 18