Proposal for the 2020 Budget Law of Montenegro supported

Predstavljen Godišnji implementacioni izvještaj Sekretarijata za 2019. godinu u dijelu koji se odnosi na Crnu Goru, kao i stanje u evropskim integracijama Crne Gore u oblasti energetike

Podržana dva predloga zakona i razmotreni amandmani

Podržan Predlog zakona o javnim nabavkama 

Podržana četiri predloga zakona

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Podržan Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu i  razmotreno 5 amandmana

Podržana tri predloga zakona

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Razmatranje položaja poslodavaca u svijetlu poreskih opteređenja po osnovu rada“

Page 2 of 20