Podržana tri predloga zakona

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Razmatranje položaja poslodavaca u svijetlu poreskih opteređenja po osnovu rada“

Friday, 01 November 2019 12:22

Konsultativni sastanak sa ekspertom EU

Održan sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa ekspertom EU o opcijama uspostavljanja nezavisnog tijela za fiskalni nadzor

Podržana dva predloga zakona

Podržana četiri izvještaja

Podržana dva predloga zakona

Proposal for the Law endorsed

Amendments to the Proposal for the Law on Amendments to the 2019 Budget Law of Montenegro and the Proposal for the Decision on Amendments to the Decision on Borrowing of Montenegro for 2019 considered

Page 1 of 18