Tuesday, 10 September 2019 15:37

Član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo škrelja boravio u uzvratnoj službenoj posjeti Parlamentu Albanije

Poslanik Škrelja imao sastanke sa šeficom Stalne delegacije u PS NATO-a i predsjednicom Odbora za vanjske poslove Skupštine Albanije, kao i sa  predsjednicom i članovima Odbora za odbranu

Član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo škrelja boravio je u uzvratnoj službenoj posjeti Parlamentu Albanije i tom prilikom se susreo sa šeficom Stalne delegacije Skupštine Albanije u PS NATO-u Mimi Kodheli,  predsjednicom Odbora za odbranu Ermonelom Felaj, kao i sa članovima ovog radnog tijela.

Učesnici sastanka su iskazali posebno zadovoljstvo na realizaciji susreta i naglasili važnost kontinuiranog unapređenja dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje.

Luiđ Ljubo Škrelja, u dijelu izlaganja na temu članstva u NATO-u, je istakao da je Crna Gora opredjeljena za put evropskih i evroatlantskih integracija preduzimajući konkretne, postupne korake, uz želju da na kvalitetan i dosljedan način ispuni standarde i zahtjeve međunarodne zajednice, kako bi na ravnopravnoj osnovi postala dio evropske i evroatlantske porodice. On je istakao da je Crna Gora ponosna na činjenicu da je prepoznata kao oličenje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje i povezivanja, posebno imajući u vidu da je kao takvu vide njeni susjedi.

Članstvo Crne Gore u NATO-u dodatno ojačava stabilnost regiona, a time i cjelokupne Evrope, kazao je Škrelja, te da u političkom smislu, napredak Crne Gore jasno pokazuje da su vrata Alijanse otvorena za zemlje aspirante, za šta se Crna Gora snažno zalaže i kao punopravna članica.

Tokom susreta je istaknuto da je priča o bezbjednosti i aktuelnim globalnim procesima fokusirana na poznate izazove, ali i na nove fenomene, bilo da se radi o međunarodnom terorizmu, pojavi stranih boraca, o aktuelnim sukobima ili snažnom talasu izbjeglica i migranata koji je zapljusnuo Evropu, te da savremene okolnosti uče da su bezbjednosne prijetnje, gdje god da se pojavljuju, zajednički problem, i moraju se rješavati jedino udruženim snagama i saradnjom.

Na sastanku je zajednički ocijenjeno da se NATO, posebno na Balkanu, pokazuje kao najsigurniji okvir stabilnosti i prosperitetnije budućnosti.

Poslanik Luiđ Ljubo Škrelja, u okviru izlaganja, je naglasio da Crna Gora aktivnim angažovanjem u regionu, kao i na drugim područjima, može zajedno s partnerima doprinijeti jačanju regionalne bezbjednosti, te da je članstvo u NATO-u  garancija za upravljanje svojom budućnošću. Zaključio je da Crna Gora, kao ozbiljan i odgovoran partner, ostaje posvećena ispunjavanju obaveza u oblasti vladavine prava, i da članstvo u Alijansi predstavlja motiv više za nastavak reformi.  

Učesnici sastanka su zajednički ocijenili poznatom neodvojivost integracije u evroatlantske strukture od integracije u Evropsku uniju, te da je budući da su ovi procesi zasnovani na istim principima, potrebno predano nastaviti sa sveobuhvatnim reformama i usklađivanjem odbrambenog i bezbjednosnog sistema sa evropskim, koji je proces sveukupne, istorijski i civilizacijski dalekosežne transformacije koja građanima treba da osigura stabilnost i prosperitet.

Predstavnik Skupštine Crne Gore poslanik Luiđ Ljubo Škrelja potom se susreo sa predsjednicom Odbora za odbranu Ermonelm Felaj i članovima ovog radnog tijela, tokom kojeg su predstavljene nadležnosti, postignuti rezultati kao i predstojeći planovi dva parlamentarna radna tijela, Albanije i Crne Gore, koja tretiraju pitanja odbrane.

U uvodnom izlaganju član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja je u svojstvu člana Odbora za bezbjednost i odbranu upoznao gošću sa nadležnostima i djelokrugom rada radnog tijela koje tretira predmetnu tematiku, rezultatima koje je Odbor ostvario u proteklom periodu, kao i sa predstojećim planovima.

- Članstvo Crne Gore u NATO-i predstavlja doprinos stabilnosti i boljoj budućnosti regiona ali i šire, i potvrdu stabilne i odlučne pripadnosti pravcu euro i euroatlantskog razvoja, čije vrijednosti Crna Gora baštini a dobrobiti vidi kroz ekonomski napredak društva, te demokratski i ukupni razvoj Crne Gore, istakao je Škrelja.

Takođe, on je naveo da cilj rada Odbora za bezbjednost i odbranu predstavlja održanje kontinuiteta i profesionalno unapređenje kvaliteta učešća u reformskim procesima sektora odbrane i bezbjednosti, a posebno u dijelu njegovog demokratskog nadzora.

Tokom susreta sa članovima Odbora za odbranu je istaknuto da je Albanija odlučno posvećena očuvanju dobrosusjedskih odnosa i unapređenju regionalne saradnje. Predstavljeni su i rezultati na planu demokratske kontrole oružanih snaga, evropskih integracija i značajne institucionalne i pravne reforme, koje vode do konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Zajednički je ocijenjeno važnim, pružanje maksimalnog doprinosa implementaciji svih prioriteta Alijanse i očuvanja zajedničkih vrijednosti, čime se potvrđuje puna posvećenost savezničkim naporima usmjerenim ka snaženju kolektivne odbrane i projektovanja stabilnosti van granica Sjevernoatlantske alijanse.

Ovom prilikom, učesnici sastanka su, uz obostrano zadovoljstvo na realizaciji susreta, konstatovali neophodnost da Crna Gora i Albanija nastave sa njegovanjem prijateljskih odnosa, pružanjem uzajamne podrške i jačanja saradnje, posebno imajući u vidu važnost obezbjeđenja sigurnog ambijenta za region i šire, a time i mogućnost unapređenja na ekonomskom planu.

U zaključnici sastanka je konstatovano da ovaj sastanak predstavlja još jednu potvrdu prijateljskih odnosa Crne Gore i Albanije.