Odbor utvrdio više predloga odluka

Thursday, 10 October 2019 15:45

Administrativni odbor održao 75. sjednicu

Odbor usvojio zaključke i preporuke sa tematske sjednice Administrativnog odbora „Poslanički imunitet”

Thursday, 03 October 2019 14:20

Održana 74. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG i Predlog liste za imenovanje dva člana Savjeta AEM-a po ovlašćenim predlagačima

Thursday, 26 September 2019 14:10

Održana 73. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio dvije liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata 

Razmotreno nekoliko tačaka Dnevnog reda

Wednesday, 18 September 2019 16:01

Održana 72. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio više predloga odluka

Page 4 of 15