Thursday, 18 April 2019 14:43

Održana 64. sjednica Administrativnog odbora

Odbor donio više odluka o novčanim kaznama

Na danas održanoj 64. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je, na osnovu ovlašćenja iz člana 110 c stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, donio odluke o novčanim kaznama u propisanoj visini na ime poslanika Nebojše Medojevića, Janka Vučinića, Milana Kneževića, Andrije Popovića, Jovana Vučurovića i Branka Radulovića, zbog izrečenih mjera opomene na Trećoj i Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2019. godini i Prvoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini.

S obzirom da, po pozivu Administrativnog odbora, do početka sjednice nije dostavljen nijedan predlog kandidata klubova poslanika u Skupštini Crne Gore za imenovanje jednog člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade, Odbor je uputio urgenciju klubovima poslanika.

Odbor je donio Odluku o ostvarivanju prava na dnevnice za dolazak poslanika sa prebivalištem van Podgorice na skupštinska zasijedanja, saglasno sugestijama Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore.

U okviru tačke dnevnog reda „Tekuća pitanja“, članovi Odbora su se upoznali sa predlogom programa rada za održavanje konsultativnog saslušanja na temu poslaničkog imuniteta, koje će se održati saglasno zaključku sa 54. sjednice Odbora, i odlučili da na jednoj od narednih sjednica, nakon datih sugestija, utvrde termin održavanja i listu učesnika konsultativnog saslušanja.