Thursday, 04 April 2019 14:23

Održana 63. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog odluke o razrješenju jednog člana UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Na danas održanoj 63. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je konstatovao prestanak mandata savjetniku predsjednika Skupštine Crne Gore Obradu Neneziću, na lični zahtjev, i donio Rješenje o prestanku mandata i Rješenje o prestanku prava na zaradu na njegovo ime.

Administrativni odbor je utvrdio Predlog odluke o razrješenju Sabrije Vulića, predstavnika Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore u UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, koji će dostaviti Skupštini Crne Gore na dalji postupak i odlučivanje.