Friday, 16 November 2018 15:17

Javni poziv za imenovanje predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Administrativni odbor shodno članu 49 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/6 i 66/6, i „Službeni list CG“, br. 88/9, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), a  u vezi sa članom 180 stav 3 Zakona o osiguranju („Službeni list RCG“ br. 78/06 i 19/07, i „Službeni list CG”, br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13 i 55/16), upućuje: