Thursday, 08 November 2018 16:39

Održana 50. sjednica Administrativnog odbora

Odbor odlučio da predloži Skupštini pet kandidata za članove Komisije za vrednovanje

Na danas održanoj 50. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, povodom nastavka postupka imenovanja Opštinske izborne komisije Tuzi, Odbor je odlučio da uputi dopis Opštinskom odboru Demokratske partije socijalista u Tuzima i Albanskoj alternativi da u najkraćem roku dostave nove predloge kandidata za predsjednika i sekretara OIK Tuzi, s obzirom na ograničenja koja su utvrđena od strane Agencije za sprječavanje korupcije za kandidate koje su ranije predložili, kako bi Odbor mogao blagovremeno utvrditi predlog odluke i dostaviti ga Skupštini Crne Gore na dalji postupak.

Odbor je konstatovao da su po Javnom pozivu za izbor sedam članova Komisije za vrednovanje, prijave sa dokumentacijom blagovremeno dostavili sljedeći kandidati: Mirjana Purić, Marina Vuković, Šukrija Cikotić, Mirsat Cikotić, Mirjana Kuveljić, Miodrag Mijušković, Boris Zvicer, Sanja Rašović, Nazif Velić, Ksenija Rakočević, Adis Pepić, Boris Ristović, Alma Karađuzović, Irvin Masličić, Ana Zeković, Tahir Gjonbalaj, Mehmet Gjonbalaj i Shaban Prelvukaj. Nakon što je utvrdio listu kandidata sa urednom i potpunom dokumentacijom bez ograničenja za njihov izbor, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da izabere pet članova Komisije za vrednovanje, i to: Mirjanu Purić, Marinu Vuković, Borisa Zvicera, Nazifa Velića i Adisa Pepića. Odbor će shodno tome raspisati Ponovni javni poziv za izbor dva člana Komisije.

Administrativni odbor je zauzeo stav da u svim slučajevima u kojima javni funkcioner naknadno dostavi Agenciji za sprječavanje korupcije izvještaj o prihodima i imovini, obavijesti Agenciju da će navedenu činjenicu uzeti u obzir prilikom reizbora javnog funkcionera a da se kao adekvatna mjera cijeni mjera opomene ili druga disciplinska mjera koju može izreći organ vlasti u kome funkcioner vrši javnu funkciju. U odnosu na Odluku Agencije za sprječavanje korupcije broj: UPI -02-04-113/6-2018, Odbor je odlučio da za Gorana Sekulovića zatraži od Agencije informaciju da li je imenovani naknadno dostavio Izvještaj o imovini i prihodima.