• Marta Šćepanović - rukovodilac Radne grupe
  • Midrag Vuković - član
  • Predrag Sekulić - ćlan
  • Željko Aprcović - član
  • Jovanka Laličević - član
  • Miloš NIkolić - član
  • Danijel Živković - član
  • Mićo Orlandić - član
  • Genci Nimanbegu - član