Print this page

Samostalni/a savjetnik/ca III – saradnik/ca za razvoj i održavanje hardvera i sistemskog softwera u Odsjeku za informaciono-komunikacione tehnologije (Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu)