Samostalni/a savjetnik/ca III – saradnik/ca u Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela (Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine)