Ahead of the First Ordinary Session, the Parliament of Montenegro organised a meeting with ambassadors of EU and NATO member states and Head of the EU Delegation to Montenegro.

Skupština Crne Gore, 24. februar 2020. godine

Rim, 19-21. februar 2020. godine

Zaključeno da je saradnja državnih organa koji se bave pravima djeteta sa Predstavništvom UNICEF-a veoma kvalitetna

Održana Konferencija u organizaciji Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, povodom obilježavanja 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta

The Committee on Human Rights and Freedoms and the Committee on Education, Science, Culture and Sports organising the Conference on the occasion of marking 27 January - International Holocaust Remembrance Day 

Page 2 of 15