Tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi

Oslo i Stavanger, 19. i 20. novembar 2019. godine

Poslanici informisani o osnovama post-zakonodavnog nadzora i potrebi njegovog sprovođenja

Oslo i Stavanger, 19. i 20. novembar 2019. godine 

Page 6 of 18