Ahead of the First Ordinary Session, the Parliament of Montenegro organised a meeting with ambassadors of EU and NATO member states and Head of the EU Delegation to Montenegro.

Skupština Crne Gore, 24. februar 2020. godine

Rim, 19-21. februar 2020. godine

Zaključeno da je saradnja državnih organa koji se bave pravima djeteta sa Predstavništvom UNICEF-a veoma kvalitetna

Održana Konferencija u organizaciji Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, povodom obilježavanja 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta

Page 4 of 18