Tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi

Oslo i Stavanger, 19. i 20. novembar 2019. godine

Poslanici informisani o osnovama post-zakonodavnog nadzora i potrebi njegovog sprovođenja

Oslo i Stavanger, 19. i 20. novembar 2019. godine 

Efikasna komunikacija putem društvenih mreža predstavlja nužnost u modernoj politici jer su platforme društvenih mreža preobrazile način na koji političari i građani komuniciraju, zaključak je dvodnevnog seminara u Briselu.

Page 4 of 15