Oslo i Stavanger, 19. i 20. novembar 2019. godine

Poslanici informisani o osnovama post-zakonodavnog nadzora i potrebi njegovog sprovođenja

Oslo i Stavanger, 19. i 20. novembar 2019. godine 

Efikasna komunikacija putem društvenih mreža predstavlja nužnost u modernoj politici jer su platforme društvenih mreža preobrazile način na koji političari i građani komuniciraju, zaključak je dvodnevnog seminara u Briselu.

Today the Parliament of Montenegro has marked Montenegrin Parliamentarism Day 31 October with a ceremony.

Bratislava, 28-29 October 2019

Page 3 of 14