Duković istakao da Odbor za ljudska prava i slobode ima važnu ulogu u oblasti ostvarivanja, zaštite i unapređivanja ljudskih prava i sloboda i da preduzima brojne aktivnosti u ovoj oblasti

Ukazivanje na suštinske probleme i izazove u ovoj oblasti je važna uloga i Skupštine Crne Gore i Odbora za evropske integracije

 Podgorica, 28. oktobar 2019. godine

Članovi Odbora jednoglasno predložili Skupštini da usvoji Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u NATO misiju u Iraku

Tema: „UN Agenda 2030 – Transformacija svijeta“

Page 9 of 308