Posjeta je organizovana u okviru projekta „Otvoreni parlament"

Friday, 01 November 2019 12:22

Konsultativni sastanak sa ekspertom EU

Održan sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa ekspertom EU o opcijama uspostavljanja nezavisnog tijela za fiskalni nadzor

Odbor podržao dva predloga zakona

Page 8 of 309