Ambasador poručio da Republika Češka ostaje privržena integraciji Jugositočne Evrope u EU

Predstavljena rješenja koja su sadržana u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

Članica Odbora za ljudska prava i slobode mr Branka Tanasijević učestvovala je danas na prvom sastanku Referentne grupe za evaluaciju Programa saradnje između Vlade Crne Gore i UNICEF-a (2017-2021).

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovao je danas na konferenciji na kojoj je predstavljena Analiza podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.

Administrativni odbor shodno članu 49 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06, i „Službeni list CG" br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18 i 47/19) a u vezi sa članom 52 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni list CG", br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), upućuje:

Thursday, 07 November 2019 15:28

Održana 77. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo dva postupka

Page 6 of 310