Razmotren Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

U Skupštini Crne Gore danas je promovisana knjiga „Parlamentarno pravo“, autora poslanika prof. dr Miodraga Vukovića i prof. dr Marijane Pajvančić.    

Podržana tri predloga zakona

Četvrta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana danas, sa početkom u 14:00 časova.

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Razmatranje položaja poslodavaca u svijetlu poreskih opteređenja po osnovu rada“

 Ambasador poručio da Republika Češka ostaje privržena integraciji Jugositočne Evrope u EU

Predstavljena rješenja koja su sadržana u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

Page 4 of 309