Razgovarano o o dosadašnjim rezultatima i planovima rada Odbora, kao i o aktuelnostima u Skupštini

Thursday, 14 November 2019 11:09

Zakonodavni odbor održao 105. sjednicu

Odbor utvrdio dnevni red

Peta - posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini biće održana u srijedu, 20. novembra 2019. godine, sa početkom u 12:00 sati.

Wednesday, 13 November 2019 14:24

Održana 25. sjednica Odbora za antikorupciju

Odlučeno da se održi konsultativno saslušanje na temu: „Izmjene Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”

Tema: „Poglavlje 27 - Jesmo li spremni za zdravu životnu sredinu po standardima Evropske unije?“

Konsultativno saslušanje, na temu: „Položaj i socio-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori“ 

Page 3 of 310