Skupština Crne Gore, 13. septembar 2019. godine

Koizvjestioci u našoj državi borave u cilju prikupljanja informacija i pripreme izvještaja o aktivnostima koje je Crna Gora realizovala u pogledu ispunjavanja preporuka i obaveza definisanih Rezolucijom PSSE 2030 (2015)

Podržan predlog za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Turskoj

Istaknuta važnost vođenja političkog dijaloga u Parlamentu 

Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva nastavio je svoj rad usvajanjem zapisnika sa druge sjednice i prije usvajanja dnevnog reda Predsjednik Odbora je prekinuo rad i najavio novu sjednicu za naredni dan.

Koizvjestioci Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) za Crnu Goru u post-monitoring dijalogu Ionut-Marian Stroe (Rumunija) i Anne Mulder (Holandija) boraviće u posjeti Crnoj Gori  12. i 13. septembra 2019. godine.

Page 13 of 293