Oslo i Stavanger, 19. i 20. novembar 2019. godine 

Razgovarano o upravljanju otpadom, otpadnim vodama i zagađenju vazduha

Obilježen Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Razmotreni Jedanaesti polugodišnji i Dvadeset drugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU 

Efikasna komunikacija putem društvenih mreža predstavlja nužnost u modernoj politici jer su platforme društvenih mreža preobrazile način na koji političari i građani komuniciraju, zaključak je dvodnevnog seminara u Briselu.

Page 2 of 310