Friday, 13 September 2019 16:04

Međunarodni dan demokratije - 15. septembar

Crna Gora je nezavisna i suverena država, republikanskog oblika vladavine. Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

(Ustav Crne Gore, Član 1)

Skupština Crne Gore, 13. septembar 2019. godine

Koizvjestioci u našoj državi borave u cilju prikupljanja informacija i pripreme izvještaja o aktivnostima koje je Crna Gora realizovala u pogledu ispunjavanja preporuka i obaveza definisanih Rezolucijom PSSE 2030 (2015)

Podržan predlog za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Turskoj

Istaknuta važnost vođenja političkog dijaloga u Parlamentu 

Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva nastavio je svoj rad usvajanjem zapisnika sa druge sjednice i prije usvajanja dnevnog reda Predsjednik Odbora je prekinuo rad i najavio novu sjednicu za naredni dan.

Page 2 of 282