Održani sastanci Komiteta za odbranu i bezbjednost, Komiteta za ekonomiju i bezbjednost, Komiteta za nauku i tehnologiju, Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti i Političkog komiteta 

Beograd, 13. i 14. oktobar 2019. godine

Održani susreti sa rukovodstvom Opštine Ulcinj i predstavnicima nevladinih organizacija na temu upravljanja Ulcinjskom Solanom i biodiverziteta područja Solane.

Page 1 of 292