Monday, 11 November 2019 13:45

U Skupštini promovisana knjiga „Parlamentarno pravo“

U Skupštini Crne Gore danas je promovisana knjiga „Parlamentarno pravo“, autora poslanika prof. dr Miodraga Vukovića i prof. dr Marijane Pajvančić.    

Knjiga koja je namijenjena širokom krugu pravnika, praktičara i teoretičara, kao i studentima prava, sadrži važne praktične aspekte parlamenta, njegovu unutrašnju strukturu, organizaciju i funkcionisanje, status parlamenta i parlamentarnu proceduru.          

Obraćajući se prisutnima, autor prof. dr Miodrag Vuković naglasio je da knjiga „Parlamentarno pravo“ predstavlja plod dugogodišnjeg bavljenja politikom i ustavnim pravom. „Dao sam sebi za pravo, da po prvi put na ovim prostorima, stavim na papir parlamentarno iskustvo, priču o parlamentu, nadležnostima i da napravim skicu nacionalnog parlamentarnog života.“ On je istakao da Crna Gora danas živi „uravnoteženi parlamentarizam podijeljene vlasti, a u takvom sistemu posebnu pažnju potrebno je dati parlamentu kao instituciji.“          

Koautorka prof. dr Marijana Pajvančić navela je da su u izučavanju parlamentarnog prava neophodna komparativna znanja i da ova knjiga zato predstavlja iskustva različitih parlamenata.         

O knjizi „Parlamentarno pravo“, govorio je i potpredsjednik Skupštine Crne Gore  Branimir Gvozdenović. On je istakao da ovaj rukopis daje nemjerljiv doprinos prepoznavanju uloge parlamenta, te široj javnosti približava funkcionisanje parlamentarnog sistema.       

„Skupština Crne Gore posvećena je reformi izbornog zakonodavstva i upravo ovo djelo približava građanima osnovne aspekte izbornog sistema i procesa vezanih za sprovođenje izbora. Ovaj rukopis dolazi u vrijeme kada posvećeno radimo na reformi zakonodavstva i zasigurno predstavlja dodatnu vrijednost i kvalitet cjelokupnog procesa“, zaključio je potpredsjednik Gvozdenović.          

O knjizi su govorili i ambasador SR Njemačke u Crnoj Gori, NJ.E. Dr. Robert Weber, profesor Pravnog fakulteta, prof. dr Dražen Cerović, direktor Programa vladavine prava Konrad-Adenauer-Stiftung u jugoistočnoj Evropi, Hartmut Rank i šef  Kancelarije Konrad-Adenauer Fondacije Srbija, Crna Gora, Norbert Beckmann-Dierkes.

Publikaciju je objavila Konrad-Adenauer-Fondacija sa ciljem da doprinese jačanju parlamentarne kulture.