Sunday, 08 July 2018 13:29

Delegacija Skupštine na godišnjem zasijedanju PS OEBS

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović predvodi delegaciju Skupštine Crne Gore na 27. godišnjem zasijedanju Parlamentarne skupštine OEBS-a koje se do 10. jula održava u Berlinu.  

Tema ovogodišenjeg zasijedanja je „Implementacija obaveza OEBS-a: uloga parlamenata” i okupiće predstavnike parlamenata 56 država učesnica OEBS-a.

Predsjednik Brajović imaće niz sastanaka sa međunarodnim zvaničnicima OEBS-a, Italije kao zemlje predsjedavajuće ovom organizacijom i Njemačke kao zemlje domaćina.

Pored predsjednika Brajovića, delegaciju Skupštine u Berlinu čine poslanici Aleksandra Vuković i Nikola Rakočević.

Godišnje zasijedanje PS OEBS se održava svake godine u julu mjesecu a sastoji se od sjednica Stalnog odbora, tri opšta odbora i plenarnih sjednica Skupštine.

Parlamentarna skupština postala je jedna od najvažnijih institucija OEBS-a, preuzimajući sve veću ulogu u oblasti demokratskog razvoja i praćenja izbora. Kao jedinstveni forum parlamentane diplomatije, PS OEBS okuplja više od 300 parlamentarca iz 56 zemalja učesnica, podstiče jačanje međunarodne saradnje u cilju ispunjavanja obaveza OEBS-a u sveobuhvatnom konceptu bezbjednosti koga sačinjavaju političko-vojna, ekonomsko-ekološka, i perosonalna dimenzija.