Deseta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini biće održana u srijedu, 27. juna, sa početkom u 12:00 sati.

U fokusu rad zakonodavnih i istraživačkih službi

Readiness for continuing the successful cooperation expressed during the conversation 

Amendment to the Proposal for the Law on Cooperation of Montenegro with Diaspora - Emigrants considered

The Committee unanimously supported the Proposal for the Law on Cooperation of Montenegro with Diaspora - Emigrants

Amendments considered and opinion provided

Page 1 of 159