Potpisivanje Memoranduma sa Inicijativom mladih za ljudska prava

Event Properties

Event Date 30.01.2020. 10:00h
Event End Date 30.01.2020. 11:00h